Title Image

Digitaal jaarverslag CvTE

Voor het College voor Toetsen en Examens hebben wij het digitale jaarverslag ontworpen. In het jaarverslag komen de diverse disciplines ieder met hun eigen kleur en fotografie terug. Samen met het CvTE hebben we geprobeerd het jaarverslag zo leesbaar mogelijk te houden, door korte(re) teksten direct zichtbaar te maken, en meer informatie in een aparte laag te plaatsen. In het feiten en cijfers deel is informatie over aantallen leerlingen en diploma’s visueel weergegeven. Deze basis wordt elk jaar aangepast en aangevuld waardoor het ten opzichte van een papieren jaarverslag veel minder kosten met zich mee brengt.