Huisstijl H-team

Het Herbestemmingsteam (H-team) is in 2010 geïnstalleerd door de Rijksbouwmeester, met als opdracht de herbestemming te agenderen en propageren. Wij hebben de vormgeving van de H-team notities opgezet. Deze notities berichten over actuele en toekomstgerichte onderwerpen binnen het programma. De notities zijn snel te realiseren, en kunnen zowel digitaal als gedrukt verspreid worden. Ook hebben we een template aangeleverd voor Microsoft Word, waarmee H-team leden zelf notities kunnen aanmaken in de juiste layout.