Mijneindexamen.nl

De mobiele website mijneindexamen.nl geeft alle informatie over het centraal eindexamen. Deze responsive site is specifiek ontworpen met de eindgebruiker (de eindexamenkandidaat) en de smartphone in gedachten. Doordat de site responsive is kan hij ook goed bekeken worden op tablets en desktop computers. Samen met het College voor Examens en de webbouwers zijn wij vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling, inclusief een bezoek aan de leerlingen van het LAKS.
Mede hierdoor is het een mooie, bruikbare applicatie geworden. Een eindexamenkandidaat vult eenmalig zijn opleiding en vakkenpakket in, en alle informatie is daarna op maat beschikbaar.